Αντιγόνη

Ήχος

Αντιγόνη
Μουσική Παράστασης
Δείγματα από τη μουσική
. Χάλαρης, Χριστόδουλος - Σύνθεση
. Χαβά-Βάγια, Αίγλη - Μουσική διδασκαλία
ΉχοςΠεριγραφή
29'', track 01, μουσική
29'', track 02, μουσική
27'', track 03, μουσική
28", track 04, μουσική
29", track 05, μουσική
27", track 06, μουσική