Αντιγόνη

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Αντιγόνη
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Αντιγόνη
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα
Αντιγόνη
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Αντιγόνη
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο ηθοποιού