Αντιγόνη

Αντιγόνη
, 29 Ιουνίου
Ηχογράφηση Παράστασης
Αποσπάσματα από την παράσταση
2'45", Αντιγόνη-Ισμήνη
2'54", Κρέων-Χορός-Φύλακας
2'06", Κρέων-Φύλακας
2'51", Φύλακας-Κρέων-Αντιγόνη
2'39'', Χορός
2'56", Αίμονας-Χορός-Κρέων
2'58", Αντιγόνη-Χορός-Κρέων
2'18", Τειρεσίας-Κρέων
2'35", Τειρεσίας-Χορός-Κρέων
1'55", Άγγελος-Χορός-Ευρυδίκη
1'53", Χορός-Κρέων-Εξάγγελος