Ο ηλίθιος

Φωτογραφίες

Ο ηλίθιος
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό