Οι δύο φάκες - Ταχυδράματα

Κείμενα

8 Εγγραφές /


Ταχυδράματα
Παπαγεωργίου Βασίλης
Δραματικά μονόπρακτα
Κείμενο υποβολέα
Ταχυδράματα
Παπαγεωργίου Βασίλης
Δραματικά μονόπρακτα
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ταχυδράματα
Παπαγεωργίου Βασίλης
Δραματικά μονόπρακτα
Κείμενο
Οι δύο φάκες
Οικονομίδης Γιάννης
Δραματικός μονόλογος σε 2 σκηνές
Κείμενο οδηγού σκηνής
Οι δύο φάκες
Οικονομίδης Γιάννης
Δραματικός μονόλογος σε 2 σκηνές
Κείμενο τεχνικού ήχου
Οι δύο φάκες
Οικονομίδης Γιάννης
Δραματικός μονόλογος σε 2 σκηνές
Κείμενο τεχνικού ήχου
Οι δύο φάκες
Οικονομίδης Γιάννης
Δραματικός μονόλογος σε 2 σκηνές
Κείμενο
Οι δύο φάκες
Οικονομίδης Γιάννης
Δραματικά μονόπρακτα.
Κείμενο