Ο ματωμένος γάμος

Δημοσιεύματα Τύπου

1 Εγγραφές /


Ο ματωμένος γάμος
Οι παραστάσεις του θεάτρου Θράκης: Αναβάλονται για μερικές μέρες οι παραστάσεις. Έναρξη με τον 'Ματωμένο Γάμο'.
02/12/1978