Νεφέλες

Φωτογραφίες

Νεφέλες
Παράσταση
Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, 22/07/1978
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Θ. Καρακατσάνης

Δ. Καλός, Θ. Καρακατσάνης

Σκηνικό

Σκηνικό


Στ. Καπάτος


Χορός

Σκηνικό

Στ. Καπάτος, Π. Άλβα

Χορός

Σκηνικό

Χορός


Χορός


Στ. Καπάτος, Κ. Μητροπούλου, Σμ. Γαϊτανίδου

Στ. Καπάτος, Π. Άλβα, Κ. Μητροπούλου, Σμ. Γαϊτανίδου

Χορός

Χορός

Χορός

Χορός


Π. Άλβα, Στ. Καπάτος

Σκηνικό


Στ. Καπάτος, Π. Άλβα

Στ. Καπάτος

Π. Άλβα, Στ. Καπάτος