Νεφέλες

Δημοσιεύματα Τύπου

19 Εγγραφές / << < 1 2 3 4 > >>


Νεφέλες
Ρουμανικά εγκώμια για το Κ.Θ.Β.Ε.
10/10/1978

Θετικά σχόλια από το ρουμανικό τύπο μετά από παραστάσεις στο Βουκουρέστι
Νεφέλες
Αριστοφάνους, 'Νεφέλαι'
Λιγνάδης, Τάσος (Αρθρογράφος)
14/09/1978

Επιδάυρια 1978
Νεφέλες
'Νεφέλες' από το Κ.Θ.Β.Ε.
Βαροπούλου, Ελένη (Αρθρογράφος)
13/09/1978

Επιδαύρια 1978
Νεφέλες
Νεφέλες χωρίς βροχή
Φενέκ Μικελίδης, Νίνος (Αρθρογράφος)
12/09/1978

Επιδάυρια 1978
Νεφέλες
Αριστοφάνη 'Νεφέλες'
Σωτηριάδης, Ν. (Αρθρογράφος)
10/09/1978

Επιδαύρια 1978
Νεφέλες
'Νεφέλες'
Ηλιάδης, Φ. (Αρθρογράφος)
03/09/1978

Επιδαύρια 1978