Νεφέλες

Φωτογραφίες

Νεφέλες
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Θ. Καρακατσάνης, Δ. Καλός

Θ. Καρακατσάνης

Τ. Πεζιρκιανίδης, Θ. Καρακατσάνης