Η απαγωγή της Σμαράγδως

Μακέτες

1 Εγγραφές /Η απαγωγή της Σμαράγδως
Ζωγραφική μακέτα σκηνικού
1977