Δεσποινίς Τζούλια/ Η πιο δυνατή

Κείμενα

6 Εγγραφές /


Δεσποινίς Τζούλια
Στρίντμπεργκ Αύγουστος
Νατουραλιστική τραγωδία σε 3 εικόνες
Κείμενο οδηγού σκηνής
Δεσποινίς Τζούλια
Στρίντμπεργκ Αύγουστος
Νατουραλιστική τραγωδία σε 3 εικόνες
Κείμενο υποβολέα
Δεσποινίς Τζούλια
Στρίντμπεργκ Αύγουστος
Νατουραλιστική τραγωδία σε 3 εικόνες
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Δεσποινίς Τζούλια
Στρίντμπεργκ Αύγουστος
Νατουραλιστική τραγωδία σε 3 εικόνες
Κείμενο
Η πιο δυνατή
Στρίντμπεργκ Αύγουστος
Δράμα μονόπρακτο
Κείμενο οδηγού σκηνής
Η πιο δυνατή
Στρίντμπεργκ Αύγουστος
Δράμα μονόπρακτο
Κείμενο