Ηλέκτρα

Αφίσες

2 Εγγραφές /Όρνιθες/ Ηλέκτρα/ Φιλοκτήτης/ Θεσμοφοριάζουσες
Αφίσα φεστιβάλ
1974

Ηλέκτρα
Αφίσα παραστάσεων
1974