Η αγάπη και ο διάβολος

Αφίσες

1 Εγγραφές /Η αγάπη και ο διάβολος
Αφίσα παραστάσεων
1973