Ο βασιλιάς ανήλιαγος

Αφίσες

1 Εγγραφές /Ο βασιλιάς ανήλιαγος
Αφίσα παραστάσεων
1973