Ο Διάκος

Αφίσες

2 Εγγραφές /Ο Διάκος
Αφίσα παραστάσεων
1971

Ο Βασιλικός/ Ο Διάκος
Ταμπλώ με εικονογράφηση
1970