Γεωργάκης Ολύμπιος - Εμμανουήλ Παππάς - Οι ρίζες

Κείμενα

14 Εγγραφές /


Γεωργάκης Ολύμπιος
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα σε δύο μέρη και οκτώ εικόνες
Κείμενο
Γεωργάκης Ολύμπιος
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο οδηγού σκηνής
Γεωργάκης Ολύμπιος
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο μουσικού
Γεωργάκης Ολύμπιος
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο υποβολέα
Γεωργάκης Ολύμπιος
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Εμμανουήλ Παππάς
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο οδηγού σκηνής
Εμμανουήλ Παππάς
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο μουσικού
Εμμανουήλ Παππάς
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο υποβολέα
Εμμανουήλ Παππάς
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Οι ρίζες
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο Σκηνοθεσίας
Οι ρίζες
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο οδηγού σκηνής
Οι ρίζες
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο μουσικού
Οι ρίζες
Κιτσόπουλος Γιώργος
Ιστορικό δράμα μονόπρακτο
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Εμμανουήλ Παππάς
Κοταμανίδης Σταύρος
Ιστορικό θεατρικό έργο σε μέρη δύο - Εικόνες 12
Κείμενο