Φάουστ

Ήχος

1 Εγγραφές /


Φάουστ
Στην ηχογράφηση στο ρόλο της Μαργαρίτας είναι η Ιλιάς Λαμπρίδου.