Πλούτος

Φωτογραφίες

2 Εγγραφές /Πλούτος
Σκηνή από το έργο
1969

Πλούτος
Σκηνικό
1969