Μαρία Δοξαπατρή

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Μαρία Δοξαπατρή
Βερναρδάκης Δημήτριος
Ιστορικό δράμα σε 5 πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Μαρία Δοξαπατρή
Βερναρδάκης Δημήτριος
Ιστορικό δράμα σε 5 πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου
Μαρία Δοξαπατρή
Βερναρδάκης Δημήτριος
Ιστορικό δράμα σε 5 πράξεις
Κείμενο υποβολέα
Μαρία Δοξαπατρή
Βερναρδάκης Δημήτριος
Ιστορικό δράμα σε 5 πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Μαρία Δοξαπατρή
Βερναρδάκης Δημήτριος
Ιστορικό δράμα σε 5 πράξεις
Κείμενο Σκηνοθεσίας