Αιχμάλωτοι

Αφίσες

2 Εγγραφές /Αιχμάλωτοι/ Ο Ταρτούφος
Ταμπλώ διαφημιστικό
1968

Αιχμάλωτοι
Αφίσα παραστάσεων
1967