Η θυσία του Αβραάμ

Ήχος

1 Εγγραφές /


Η θυσία του Αβραάμ
Αποσπάσματα από την παράσταση