Ειρήνη

Ήχος

1 Εγγραφές /


Ειρήνη
Υπάρχει μόνο το α' μέρος της παράστασης. Προλογίζει ο Β. Φράγκος.