Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο Σκηνοθεσίας
Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο υποβολέα
Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου