Σιμωνίς

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Σιμωνίς
Καρέλλη Ζωή
Τραγωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο Σκηνοθεσίας
Σιμωνίς
Καρέλλη Ζωή
Τραγωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο υποβολέα
Σιμωνίς
Καρέλλη Ζωή
Τραγωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου
Σιμωνίς
Καρέλλη Ζωή
Τραγωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής