Τρωαδίτισσες

Φωτογραφίες

Τρωαδίτισσες
Παράσταση
Θάσος, Αρχαίο Θέατρο
. Λαϊκή Τέχνη, Φώτο - Παν - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό