Τρωαδίτισσες

Δημοσιεύματα Τύπου

23 Εγγραφές / << < 1 2 3 4 > >>


Τρωαδίτισσες (Τρωάδες)
'Τρωαδίτισσες'
Νικολόπουλος, Γιάννης (Αρθρογράφος)
09/08/1967

Κριτική παράστασης
Τρωαδίτισσες (Τρωάδες)
'Τρωαδίτισσες' το Σάββατον και την Κυριακήν εις τους Φιλίππους
01/08/1967

Μια περιληπτική αναδρομή εις το έργο
Τρωαδίτισσες (Τρωάδες)
Γύρω από την παράσταση του έργου 'Τρωαδίτισσες'
Καρέλας, Ηλίας (Αρθρογράφος)
03/08/1966

β' μέρος
Τρωαδίτισσες (Τρωάδες)
Γύρω από την παράσταση του έργου 'Τρωαδίτισσες'
Καρέλας, Ηλίας (Αρθρογράφος)
02/08/1966

α' μέρος
Τρωαδίτισσες (Τρωάδες)
Γύρω από την παράσταση του έργου 'Τρωαδίτισσες'
Καρέλας, Ηλίας (Αρθρογράφος)
01/08/1966

γ' μέρος
Τρωαδίτισσες (Τρωάδες)
Συμπληρωματικά στις Τρωαδίτισσες
Νεγρεπόντης, Λευτέρης (Αρθρογράφος)
26/07/1966