Τρωαδίτισσες

Φωτογραφίες

Τρωαδίτισσες
Δοκιμές
Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
. Κυριακίδης, Γιάννης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό