Λυσιστράτη

Ήχος

3 Εγγραφές /


Λυσιστράτη
Αποσπάσματα από την παράσταση
Λυσιστράτη
Δείγματα από τη μουσική της παράστασης
Λυσιστράτη
Δείγματα από τη μουσική της παράστασης