Προμηθέας Δεσμώτης

Παρτιτούρες

Προμηθέας Δεσμώτης (1962)

Παρτιτούρα χορού

. Λάβδας, Αντώνης - Σύνθεση
Σημείωση Περιεχομένων: Παρτιτούρα χορού και διαύλου ο οποίος κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παραγωγής απο τον Μάγγο Ανδρέα, όπως και η κιθάρα απο τους αδελφούς Παναγή. Εμβόλιμο - Στάσιμο Γ' (στροφή - αντιστροφή).
Περιγραφή: Πρωτότυπη, 34x24,5 cm, 6 σελίδες
Φωτογραφικό Υλικό

ΔΕΙΓΜΑ
Αρχεία