Προμηθέας Δεσμώτης

Αφίσες

1 Εγγραφές /Προμηθέας Δεσμώτης
Αφίσα παραστάσεων, Αφίσα φεστιβάλ
1962