Θεατρικό Εργαστήριο του Κ.Θ.Β.Ε. - Β' φάση

Φωτογραφίες

Θεατρικό Εργαστήριο - Β' φάση
Παράσταση
Βασιλικό Θέατρο - Υποσκήνιο, 01/09/2008
. Περίσσης, Ελευθέριος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την παράσταση 'Άσκηση Γκόγκολ'
Φωτογραφικό Υλικό