Θεατρικό Εργαστήριο του Κ.Θ.Β.Ε. - Β' φάση

Βίντεο

1 Εγγραφές /


Θεατρικό Εργαστήριο του Κ.Θ.Β.Ε. - Β' φάση
2ος εργαστηριακός κύκλος, αποσπάσματα από το ''Άσκηση Γκόγκολ''