Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
   
Πρόεδρος
Άρης Στυλιανού
 
Τηλ.: 2315200201, 2310251634,
2310252615 | Fax: 2310223185
e-mail: [email protected]

   
Αντιπρόεδρος
Δημοσθένης Δώδος
 
 
Μέλη
Κατερίνα Αναστασίου
Αντρέας Δημητριάδης
Πέτρος Δούμπης
Έλενα Πέγκα
Στέφανος Χατζημιχαηλίδης
 
   
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Γιάννης Αναστασάκης
Διοικητική-Οικονομική Διευθύντρια
Κωνσταντία Παπαποστόλου
Τηλ.: 2315200001
Fax: 2310266132
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 2315200090

e-mail: [email protected]
   
Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Μαρία Τσιμά
 
Τηλ.: 2315 200004
Fax: 2310 266132
e-mail: [email protected]