Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων (13/2/2020)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΘΒΕ
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20/02/2020

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΚΘΒΕ. Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες σε Επτά (7) αντλίες θερμότητας.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ενδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
 

Επιστροφή