Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση σταθμών μέσης στάθμης (13/2/2020)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΘΒΕ

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19/02/202

Το ΚΘΒΕ θα πραγματοποιήσει συντήρηση υποσταθμών Μέσης τάσης στις εγκαταστάσεις του. Ειδικότερα:  
1. Βασιλικό θέατρο 2Χ1000kva ξηρού τύπου
2. Κτίριο Εταιρείας Μακεδονικών σπουδών 2Χ1600kva ξηρού τύπου
3. Θέατρο Γης 1Χ630kva ξηρού τύπου
4. Θέατρο Δάσους 1Χ800kva λαδιού
5. Εργαστήρια Ν.Ραιδεστού 1Χ630kva ξηρού τύπου

Οι συντηρήσεις θα περιλαμβάνουν εργασίες στους πίνακες μέσης τάσης και τους μετασχηματιστές ισχύος και θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του ΚΘΒΕ.  

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
 
 

Επιστροφή