Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (8/1/2020)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών και συγκεκριμένα η αντικατάσταση σωλήνα ύδρευσης 4’’ γαλβάνιζε  στις εγκαταστάσεις του Βασιλικού Θέατρου & η αντικατάσταση σωλήνα πυροσβεστικού συστήματος springler στo θέατρο Δάσους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15/01/2020

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
 

Επιστροφή