Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας (6/8/2019)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 09/08/2019 και ώρα 09:30 πμ
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  είναι Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς μέσω της ανάπτυξης της θεατρικής τέχνης, ανήκει στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 4 του Ν.4412/2016 και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή.
 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών του ΚΘΒΕ.

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
 

Επιστροφή