Συντελεστές

Δημητρόπουλος, Νίκος
Ηθοποιός

Φωτογραφικό Υλικό

Φωτογραφία: Περίσσης Ελευθέριος