Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης  Τίτλος
12/2/2014
25/2/2014
Απάντηση σε ερώτημα (από 12/2) σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου''
11/2/2014
25/2/2014
Απάντηση σε νέο ερώτημα σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου''
24/1/2014
25/2/2014
Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου''
2/1/2014
25/2/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΜΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
17/4/2013
27/4/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση εκμετάλλευσης του κυλικείου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
6/2/2013
19/3/2013
Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ''Τεχνολογικού εξοπλισμού υπερσκηνίων (σταγκονιών) ΚΘΒΕ''
21/12/2012
30/1/2013
Διακηρύξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για το Υποέργο1 της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
28/11/2012
24/1/2013
Περιλήψεις διακηρύξεων ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τα Υποέργα 4 και 5 της πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
28/11/2012
25/1/2013
Αναλυτικές διακηρύξεις ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τα Υποέργα 4 και 5 της πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
9/11/2012
17/1/2013
Αναλυτικές διακηρύξεις ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τα Υποέργα 1,2 και 3 της πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
8/11/2012
17/1/2013
Περιλήψεις διακηρύξεων ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τα Υποέργα 1,2 και 3 της πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
30/3/2010
9/4/2010
Διαγωνισμός για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των κυλικείων της Ε.Μ.Σ.
19/2/2010
3/3/2010
Διαγωνισμός για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των κυλικείων θεάτρων Δάσους-Γης
10/2/2010
1/3/2010
Πρόσκληση Συμμετοχής στο Χώρο Δράσης
10/2/2010
Πρόσκληση Συμμετοχής στο Χώρο Δράσης
9/12/2009
15/12/2009
Ασφάλιση Χώρων
9/12/2009
21/12/2009
Διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας των Βιβλιοπωλείων
20/11/2009
17/12/2009
Τέχνη του Δρόμου και Graffiti
8/10/2009
19/10/2009
Ανακοίνωση προσλήψεων βοηθητικού προσωπικού
18/9/2009
21/9/2009
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>