Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης  Τίτλος
28/11/2012
24/1/2013
Περιλήψεις διακηρύξεων ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τα Υποέργα 4 και 5 της πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
28/11/2012
25/1/2013
Αναλυτικές διακηρύξεις ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τα Υποέργα 4 και 5 της πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
9/11/2012
17/1/2013
Αναλυτικές διακηρύξεις ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τα Υποέργα 1,2 και 3 της πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
8/11/2012
17/1/2013
Περιλήψεις διακηρύξεων ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τα Υποέργα 1,2 και 3 της πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
30/3/2010
9/4/2010
Διαγωνισμός για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των κυλικείων της Ε.Μ.Σ.
19/2/2010
3/3/2010
Διαγωνισμός για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των κυλικείων θεάτρων Δάσους-Γης
10/2/2010
1/3/2010
Πρόσκληση Συμμετοχής στο Χώρο Δράσης
10/2/2010
Πρόσκληση Συμμετοχής στο Χώρο Δράσης
9/12/2009
15/12/2009
Ασφάλιση Χώρων
9/12/2009
21/12/2009
Διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας των Βιβλιοπωλείων
20/11/2009
17/12/2009
Τέχνη του Δρόμου και Graffiti
8/10/2009
19/10/2009
Ανακοίνωση προσλήψεων βοηθητικού προσωπικού
18/9/2009
21/9/2009
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
10/9/2009
21/9/2009
Γραφίστας
15/5/2009
25/5/2009
Πρόσληψης τριάντα τριών (33) ατόμων - Βοηθητικό Προσωπικό
14/5/2009
19/5/2009
Πρόσληψης είκοσι εννέα (29) ατόμων - Τεχνικοί
12/3/2009
Πρόσκληση ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών για το έργο: «Επιστημονική καταγραφή, τεκμηρίωση και Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Βιβλιοθήκης»
27/11/2008
4/12/2008
Ανακοίνωση πρόσληψης Επιστάτριας
4/11/2008
10/11/2008
Ανακοίνωση πρόσληψης Αυτοματιστή
29/10/2008
12/11/2008
Εγκατάσταση ασύρματου Δικτύου ΜΑΝ και τηλεφωνικού Δικτύου VoIP
<< < 1 2 3 4 5 > >>