Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Απάντηση σε ερώτημα (από 18/2) σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' (18/2/2014)

Eρώτημα (από 18/2/2014) σχετικά με τη διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' και η απάντησή του.

Ερώτηση:
Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε αν στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Παράρτημα Ζ της  διακήρυξης) οι τιμές των ειδών θα  συμπεριλαμβάνουν και το  επιμέρους κόστος εγκατάστασης και συντήρησης ή αν θα δώσουμε ένα συνολικό νούμερο για την  εγκατάσταση και συντήρηση.
 
Απάντηση:
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και συστήρησης αφορά το σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Επιστροφή