Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση εκμετάλλευσης του κυλικείου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (17/4/2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ενδιαφέρεται για την επιλογή αναδόχου, για την παραχώρηση εκμετάλλευσης του κυλικείου του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι 26 Απριλίου 2013, ώρα 12 μεσημβρινή.

Για πληροφορίες όσο αφορά τους όρους παραχώρησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΘΒΕ, στο τηλέφωνο 2315 200015.
Θεσσαλονίκη 16/4/2013Θωμάς Τρικούκης
Πρόεδρος Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε.

Επιστροφή