Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης του ΚΘΒΕ για το 2020 (29/1/2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΤΟΥ ΚΘΒΕ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης του ΚΘΒΕ για το 2020 . Η προμήθεια χωρίζεται σε τρεις ομάδες ειδών και περιλαμβάνει:
  • ΟΜΑΔΑ 1 (Φωτοτυπικό χαρτί Α4 και Α3)
  • ΟΜΑΔΑ 2 (Γραφική ύλη)
  • ΟΜΑΔΑ 3 (Μελάνια και τόνερ εκτυπωτών) 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων: Ομάδα 1 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, Ομάδα 2 Προμήθεια γραφικής ύλης και Ομάδα 3 Προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές ή να συμμετέχουν σε μία εκ των τριών ομάδων. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7/2/2020

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ 
 

Επιστροφή