Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης κάδων αποκομιδής μπάζων (24/1/2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης κάδων αποκομιδής μπαζών χωρητικότητας 8cc & 15cc.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30/01/2020

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ 

Διόρθωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
 

Επιστροφή