Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση ανελκυστήρων κοινού και σκηνών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και του Βασιλικού Θεάτρου (20/1/2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Συντήρηση Ανελκυστήρων Κοινού και σκηνών Της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και του Βασιλικού Θέατρου για 2 έτη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24/01/2020

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ 
 

Επιστροφή