Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού Lamp House (25/9/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ LAMP HOUSE
 
 Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  είναι Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς μέσω της ανάπτυξης της θεατρικής τέχνης, ανήκει στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 4 του Ν.4412/2016 και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή.

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια ανταλλακτικού lamp house συμβατού με τον projector BARCO HDX W14, ισχύς  συμπεριλαμβανόμενής συμβατής  λάμπας 2,5kw.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 02/10/2019

Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
 

Επιστροφή