Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας Θεατρικών Προγραμμάτων (24/9/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2019
 
 Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  είναι Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς μέσω της ανάπτυξης της θεατρικής τέχνης, ανήκει στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 4 του Ν.4412/2016 και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή.

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια θεατρικών προγραμμάτων 2019.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30/09/2019 και ώρα 10:30 πμ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιάφεροντος εδώ
  

Επιστροφή