Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών σκηνοθέτη στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο ΤΟ ΚΘΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (15/7/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΚΘΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 01/08/2019 και ώρα 11:30 πμ.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  είναι Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς μέσω της ανάπτυξης της θεατρικής τέχνης, ανήκει στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 4 του Ν.4412/2016 και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκηρύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ 5010975 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Αντικείμενο της Πράξης «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση»  είναι η διοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε σχολικές τάξεις δημοτικού και γυμνασίου-λυκείου και θα υλοποιηθούν κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020. Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Δείτε την έγκριση πρακτικού και τον ορισμό προσωρινού αναδόχου υπηρεσιών σκηνοθέτη στο πλαίσιο της πράξης ΤΟ ΚΘΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εδώ 

Δείτε την απόφαση εδώ.
 

 

Επιστροφή