Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διατακτικών σίτισης των εργαζομένων του ΚΘΒΕ (12/7/2019)

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , για την προμήθεια διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επι του αναγραφόμενου ποσού κάθε διατακτικής).

Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η παροχή διατακτικών σίτισης ονομαστικής αξίας 5€, εκάστην και διάρκειας ενός έτους από τη υπογραφή της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης στις 12.00 π.μ. 22η Ιουλίου του έτους 2019 και ημέρα Δευτέρα. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτόκολλου του ΚΘΒΕ, Θέατρο ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 8ος όροφος μέχρι 22/07/2019 11.30 πμ.

Διαβάστε την περίληψη της πρόσκλησης εδώ.

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.
 


Επιστροφή