Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Απόφαση για την πλήρωση μίας θέσης γραμματέα και δύο παραγωγών (24/1/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ  ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης - Προωρικός Πίνακας Κατάταξης για την πλήρωση 1 θέσης γραμματέα καλλιτεχνικού έργου και 2 θέσεων παραγωγών.
Διαβάστε τη σχετική απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

Απόφαση κατακύρωσης για την πλήρωση θέσεων μιας θέσης γραμματέα καλλιτεχνικής παραγωγής και 2 θέσεων παραγωγών.
Διαβάστε την απόφαση εδώ

Επιστροφή