Δελτία Τύπου

Πρόγραμμα παραστάσεων Κ.Θ.Β.Ε. περιόδου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς (21/12/2011)

Πρόγραμμα παραστάσεων Κ.Θ.Β.Ε. περιόδου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς


Σάββατο 24/12/2011 Δε γίνεται καμία παράσταση

Κυριακή 25/12/2011
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» - 19.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ», ΠΡΕΜΙΕΡΑ-21.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή), «Λωξάντρα»-19.00
ΜονήΛαζαριστών (Πειραματική Σκηνή) «Oι Στοχαστές του Αόρατου»-19.00
ΓΑΙΑ LIVE, ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι -“P.I.G.S” Reloaded»-22.00

Δευτέρα 26/12/2011
Παιδική σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Ντενεκεδούπολη»– 3.00 μ.μ
Νεανική Σκηνή, Μονή Λαζαριστών, «Ένα παιδί μετράει τα’άστρα»-11.00 π.μ
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» - 21.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ»-21.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 21.00
ΜονήΛαζαριστών (Πειραματική Σκηνή) «Oι Στοχαστές του Αόρατου»-21.00

Τετάρτη 28/12/2011
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» -19.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ – 19.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή), «Λωξάντρα» -19.00
ΜονήΛαζαριστών (Πειραματική Σκηνή) «Λόγος και Σιγή»-19.00

Πέμπτη 29/12/2011
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» - 21.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ»-21.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 21.00
ΜονήΛαζαριστών (Πειραματική Σκηνή) «Λόγος και Σιγή»-21.00

Παρασκευή 30/12/2011
Βασιλικό Θέατρο, «Αμάν Αμήν» Πρεμιέρα- 21.00
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» - 21.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ»-21.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 21.00
ΜονήΛαζαριστών (Πειραματική Σκηνή) «Λόγος και Σιγή»-21.00

Σάββατο 31/12/2011 Δε γίνεται καμία παράσταση

Κυριακή 01/01/2012
Βασιλικό Θέατρο, «Αμάν Αμήν»- 21.00
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» - 19.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 19.00
Παιδική σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Ντενεκεδούπολη»– 11. 00 πμ. & 3.00 μ.μ
Νεανική Σκηνή, Μονή Λαζαριστών, «Ένα παιδί μετράει τα’άστρα»-11.00 π.μ

Τετάρτη 04/01/2012
Βασιλικό Θέατρο, «Αμάν Αμήν»-19.00
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» -19.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ» – 19.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 19.00

Πέμπτη 05/01/2012
Βασιλικό Θέατρο, «Αμάν Αμήν»- 21.00
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» - 21.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ»-21.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 21.00

Παρασκευή 06/01/2012

Βασιλικό Θέατρο, «Αμάν Αμήν»- 21.00
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» - 21.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ»-21.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 21.00
Παιδική σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Ντενεκεδούπολη 12.30
Νεανική Σκηνή, Μονή Λαζαριστών, «Ένα παιδί μετράει τα’άστρα- 12.30

Σάββατο 07/01/12

Βασιλικό Θέατρο, «Αμάν Αμήν»- 18.00 & 21.00
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» - 21.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ»- 21.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 21.00

Κυριακή 08/01/12

Βασιλικό Θέατρο, «Αμάν Αμήν»-19.00
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Οι Άγαμοι Θύται…στο Δημόσιο» -19.00
Υπερώο ΕΜΣ, «Ντιμπούκ» – 19.00
Μονή Λαζαριστών (Λαϊκή Σκηνή) «Λωξάντρα» - 19.00
Παιδική σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Ντενεκεδούπολη -11.00 & 3.00 μ.μ
Νεανική Σκηνή, Μονή Λαζαριστών, «Ένα παιδί μετράει τα’άστρα-11.00
ΓΑΙΑ LIVE, ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι -“P.I.G.S” Reloaded 22.00

Επιστροφή